Καθηγητής Φαγκότο

Μέλος Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης