Η γνωριμία και εξοικείωση με την Σύγχρονη μουσική δημιουργία γίνεται μέσα από Κύκλους Σεμιναρίων που απευθύνονται σε σπουδαστές Αν Θεωρητικών, Σύνθεσης και όλων των Σχολών Οργάνων.

Τα Σεμινάρια πραγματεύονται θέματα σημειογραφίας, ρεπερτορίου, ανάλυσης, αισθητικής και ερμηνείας έργων που έχουν γραφεί από το 1950 μέχρι τις μέρες μας.