Βασική Μουσική Αγωγή για παιδιά από 6- 8 ετών

Το πρόγραμμα Βασική Μουσική Αγωγή απευθύνεται σε παιδιά 6-8 ετών που δεν έχουν προηγούμενες μουσικές γνώσεις και διαρκεί 2 χρόνια.

Προετοιμάζει τα παιδιά για μουσικές σπουδές και τα βοηθάει να επιλέξουν το όργανο που τους ταιριάζει.

Η εκπαιδευτική ύλη εισάγει τα παιδιά στις έννοιες του ρυθμού, στην μουσική γραφή και στο παίξιμο ενός οργάνου. Ακόμη ασκούνται στην μουσική ακρόαση, μουσική υπαγόρευση και στη θεωρία της μουσικής.

Σημαντικό μέρος του προγράμματος αφιερώνεται σε αυτοσχεδιασμούς, στις ελεύθερες μουσικές κατασκευές και στην γνωριμία με τη μουσική σαν έκφραση και επικοινωνία. Μέσα από τις μουσικές δραστηριότητες τα παιδιά μαθαίνουν να συνεργάζονται και να λειτουργούν ομαδικά.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε από την Παυλίνα Λιάτσου.

Τα μαθήματα γίνονται μία φορά την εβδομάδα και διαρκούν 2 διδακτικές ώρες.

Κάθε τάξη αποτελείται από 10-12 παιδιά.

Το πρόγραμμα αυτό έχει τα δικά του βιβλία – τετράδια εργασίας, CD με μουσικά παραδείγματα και ενημερωτικά τεύχη που απευθύνονται στους γονείς ώστε να παρακολουθούν την πρόοδο των παιδιών τους.