Το πρόγραμμα Προσχολική Μουσική Αγωγή απευθύνεται σε παιδιά 4-6 ετών και αποτελεί το πρώτο βήμα στις μουσικές σπουδές.

Η Προσχολική Μουσική Αγωγή καλύπτει δύο σχολικά έτη και η ύλη της διαιρείται σε 4 εξάμηνα. Οι ενότητες του προγράμματος αφορούν:

  • Την γνωριμία με τους ήχους
  • Την εξοικείωση με τη μουσική γραφή
  • Την επαφή με τα μουσικά όργανα
  • Την καλλιέργεια της φωνής και του ρυθμού
  • Την ακρόαση μουσικών έργων
  • Την ανάπτυξη της δημιουργικότητας με αυτοσχεδιασμούς και μουσικοκινητικά παιχνίδια

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σχεδιάστηκε από τις μουσικοπαιδαγωγούς Χαρίκλεια Παπανικολάου και Παυλίνα Λιάτσου, που είναι Ειδικοί Επιστήμονες στην Παιδαγωγική Σχολή του ΑΠΘ.

Τα μαθήματα γίνονται μια φορά την εβδομάδα και διαρκούν 2 διδακτικές ώρες.

Κάθε τάξη αποτελείται από 10-12 παιδιά.