ΑΕΙ

Προετοιμασία για τα Μουσικά Τμήματα ΑΕΙ

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για την εισαγωγή σε μουσικά τμήματα ΑΕΙ λειτουργεί με την εποπτεία του Γιάννη Μπαρούτα και την συμμετοχή έμπειρων καθηγητών του ωδείου.

Στα 20 χρόνια λειτουργίας της έχει να επιδείξει ένα τεράστιο ποσοστό επιτυχίας των σπουδαστών του ωδείου.