Σχολές θεάτρου

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για την εισαγωγή σε Σχολές Θεάτρου ( αφορά κυρίως την φωνητική ) υποστηρίζεται από τις καθηγήτριες τραγουδιού Γιούλα Μιχαήλ και Έλσα Μουρατίδου.