Βυζαντινή μουσική

Η Σχολή Βυζαντινής Μουσικής ξεκίνησε από την ίδρυση του ωδείου με καθηγητή τον Κωνσταντινουπολίτη διακεκριμένο καθηγητή και τέως Λαμπαδάριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ. Ελευθέριο Γεωργιάδη.

Το ωδείο εξέδωσε πολλούς τίτλους σπουδών σε αξιόλογους σπουδαστές που προέρχονταν από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Με την συνταξιοδότηση του Ε. Γεωργιάδη η Σχολή συνέχισε με τον Δρ. Ιστορικής Μουσικολογίας Μιλτιάδη Παππά, Α΄ Δομέστικο και συνεχιστή της Μεγάλης Σχολής του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως.

Οι σπουδές έχουν διάρκεια 5 ετών και καταλήγουν σε Πτυχίο Βυζαντινής Μουσικής.

Για το Δίπλωμα απαιτούνται τουλάχιστον δύο επιπλέον έτη.

Σήμερα διδάσκει ο καθηγητής εκκλησιαστικής μουσικής, ιεροψάλτης και
Λαμπαδάριος του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Γρηγορίου Παλαμά Παναγιώτης Χοβαρδάς.