Μουσικά σχολεία

Στο Ωδείο μας λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας υποψηφίων μαθητών για
την εισαγωγή τους στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Το μάθημα είναι
ατομικό ή ομαδικό. Η διδασκαλία του μαθήματος προσαρμόζεται ανάλογα με
τις προηγούμενες γνώσεις  του υποψηφίου στη μουσική και με την εξεταστέα
ύλη που απαιτείται για την εισαγωγή του στο Μουσικό Σχολείο. Στο τμήμα
αυτό διδάσκουν υπεύθυνοι καθηγητές ανώτερων θεωρητικών με γνώση και
εμπειρία.