Η ορχήστρα σπουδαστών πραγματοποιεί συναυλίες κατά τη διάρκεια του έτους εντός και εκτός του Ωδείου .