100% επιτυχία των σπουδαστών μας στα Α.Ε.Ι.

Συγχαίρουμε τους μαθητές μας:

Εφραιμίδου Ελένη
Ζήση Δανάη
Κωσταδήμα Χρυσοφίλη
Μάστακα Μιχάλη
Ξανθόπουλο Χρήστο
Σαρβανίδη Παναγιώτη
Τσαουσίδου Χριστιάννα
Τσιλιγκαρίδη Γιώργο

για την υψηλή βαθμολογία που πέτυχαν στα μουσικά μαθήματα των πανελλαδικών εξετάσεων και την εισαγωγή τους στα Πανεπιστημιακά Μουσικά Τμήματα της Θεσσαλονίκης